Drakomir
Drakomir er Ribes amatørscene. Foreningen har både aktive børne-, ungdoms- og voksengrupper. De fleste forestillinger spilles i teatersalen på Rosenalle. Formandens telefon: 29853704'